6/03/2558

ตั้งค่าหมุนหน้าจอโปรแกรม Bluestacks เป็นแนวตั้งหรือแนวนอน

เวลาที่เราเปิดแอพในโปรแกรมจำลองแอนดรอยด์ หรือ โปรแกรม Bluestacks หน้าจอโปรแกรมจะถูกหมุนปรับเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนโดยอัตโนมัติ ตามแต่ละแอพที่จะกำหนดให้สอดคล้องกับการใช้งานเอาไว้ โดยถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนการตั้งค่า หน้าจอเปลี่ยนเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเอง เป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรม โดยจะเป็นการแสดงผลในเวลาเปิดแอพ ไม่ใด้ใช้ในตอนเล่นเกมนะครับ เช่น การควบคุมปุ่มหรือทำหน้าจอ Bluestacks ให้เอียง


โดยเราสามารถที่จะตั้งค่าการหมุนของหน้าจอเพื่อความสอดคล้องกับการทำงานของแอพในโปรแกรม Bluestacks ได้ดังต่อไปนี้
ใช้เม้าส์คลิ๊กขวาที่ไอคอนโปรแกรม Bluestacks ทึ่อยู่ตรง System Tray ตรงมุมขวา ด้านล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ เลือกตรงหัวข้อ "Rotate Portrait App" ซึ่งจะมีหัวข้อให้เล่อกดังต่อไปนี้

Automatic - เป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรม ที่หน้าจอจะหมุนเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนโดยอัตโนมัติตามแอพที่ใช้งานอยู่
Disabled - เป็นการปิดการใช้งานให้โปรแกรมอยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอนตามการใช้งานของแอพ โดยแอพจะถูกเปิดในแนวนอน ถ้าเป็นแอพแนวตั้ง จอด้านข้างก็จะเป็นขอบดำ
Enabled -  เป็นการเปิดการใช้งานให้โปรแกรมอยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอนตามการใช้งานของแอพ

ซึ่งการใช้งานที่ดีที่สุดก็ให้ตั้งเป็น Automatic เอาไว้จะดีที่สุด เพราะไม่ว่าจะเป็นการปรับ Disabled หรือ Enabled โปรแกรมยังทำงานไม่สมบูรณ์พอ ไม่ต่างกับที่เราเข้าไปตั้งค่าหน้าจอโปรแกรม Bluestacks จาก Default เป็น Tablet โดยเข้าไปที่ Bluestacks Setting > Chang App Size ซึ่งจะแสดงผลออกมายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ อาจจะต้องรอการอัพเดทเวอร์ชั่นของโปรแกรม Bluestacks ไปก่อนครับ

บทความที่ได้รับความนิยม 7 วันที่ผ่านมา