3/22/2557

เว็บไซต์ Download โปรแกรม Bluestacks ตัวเต็มได้ทุกเวอร์ชั่น

การติดตั้งโปรแกรม Bluestacks เราสามารถที่จะโหลดไฟล์ จากเว็บไซต์ของโปรแกรมโดยตรง เป็นไฟล์ install ขนาดเล็กที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และ ต้องต่ออินเตอร์เนตเพื่อทำการติดตั้งด้วย สำหรับคนที่ดาวน์โหลดมาติดตั้งได้ ถ้าไม่มีปัญหาก็ดีไป แต่ถ้าบางคนไม่สามารถติดตั้งได้สำเร็จ ค้างอยู่หน้าจอ Loading เป็นเวลานาน อาจจะเกิดปัญหาจากสเปคคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต หรือ จาก Server ของ Bluestacks เองก็ตาม มีทางแก้ไขครับ

เราสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวเต็มของ Bluestacks มาติดตั้งเพื่อแก้ปัญหานี้ได้ โดยสามารถติดตั้งแบบ offline หรือ ขณะที่ Install ไม่ต้องต่ออินเตอร์เนตก็ได้ (แต่เวลาเล่นโปรแกรมต้องต่ออินเตอร์เนตด้วย) มีเว็บไซต์ที่รวบรวมโปรแกรม Bluestacks เอาไว้เกือบทุกเวอร์ชั่น มีข้อดีตรงที่โปรแกรมยังอยู่ในขั้นพัฒนาให้ทดลองใช้ เวอร์ชั่นที่ออกมาใหม่อาจจะยังมีปัญหา ก็ให้ถอนการติดตั้งโปรแกรมออกให้หมด เราก็สามารถกลับไปใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นเก่าก็ได้ โหลดได้ที่ http://forum.xda-developers.com/wiki/BlueStacks_App_Player#Custom_Roms

บทความที่ได้รับความนิยม 7 วันที่ผ่านมา