8/01/2554

สร้างอีเมลจากเฟสบุ๊ค (Facebook Email Address)

หากเราต้องการมี Email ไว้ใช้เพิ่มเติม โดยเรามีบัญชี Facebook อยู่แล้ว สามารถที่จะมีอีเมลของเฟซบุ๊คซึ่งเราสามารถเอาไว้ใช้รับส่งข้อความหรือไฟล์ เหมือน Email ที่เราเคยใช้อย่างเช่น Hotmail, Gmail หรือ Yahoo ได้โดยให้เราเข้าไปที่ ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ (Account Setting) จากนั้นคลิ๊กที่ General ตรงแถบเมนูด้านซ้ายมือ คลิ๊กที่ แก้ไข (Edit) ที่อยู่ตรงหัวข้อ ชื่อผู้ใช้ (Username) ก็จะเจออีเมลของเราที่เป็นชื่อเดียวกันกับ Username เช่น username@facebook.com นั่นเอง

ซึ่งชื่อผู้ใช้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้เพียงครั้งเดียว และ อีเมลโดยเฟสบุ๊คของเราก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วย  โดยการตั้งชื่อนั้น ไม่สามารถที่จะตั้งชื่อซ้ำกับคนอื่นได้ และต้องเป็นภาษาอังกฤษกับตัวเลข และเครื่องหมายใช้ได้แค่จุด (".") เท่านั้น โดยรวมแล้วมี 5 ตัวอักษรขึ้นไปครับ

เวลาที่เรารับส่งอีเมลจาก Facebook ก็แค่เข้าไปที่ข้อความ คลิ๊กที่ข้อความใหม่ ใส่อีเมลของผู้รับลงในช่อง "ถึง" จากนั้นก็ให้พิมพ์ข้อความ  และยังสามารถแนบไฟล์ได้ โดยทั่วไปเหมือนกับระบบอีเมลอื่นๆ ก็คือไม่เกิน 25 MB จากนั้นก็กดส่ง ถ้าเวลารับอีเมลจากผู้ส่ง ก็สามารถที่จะมาเช็คในข้อความได้เช่นกันครับ

บทความที่ได้รับความนิยม 7 วันที่ผ่านมา